ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 
 
 
 

 
 
 

นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาลตำบลป่าก่อดำ

นายเกษม ศรีหมื่น
กำนันตำบลป่าก่อดำ

 

 
 
17 กันยายน 2558
เวทีถอดบทเรียน
เสวนาเวทีถอดบทเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ค้นหาปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขร่วมกัน กลุ่มสมาชิก ..
11 มิถุนายน 2558
โครงการอบรมรมให้ความรู้ผลิตอาหารปลอดภัย
ให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักสูตรต่างๆ ฮอร์โมนไข่ ..
16 กุมภาพันธ์ 2558
รับสมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ที่อาศัยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สนใจเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน, เลี้ยงไก่ดูกดำ, เลี้ยงไก่ไข่ สมัค ..
3 พฤษภาคม 2558
โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านนายบุญทา ขอบขันคำ ครัวเรือนตัวอย่างที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นครัวเรือนที่ประสบความสำเร็จใน ..
26 มีนาคม 2557
โครงการส่งเสริมการผลิตมะนาวนอกฤดู
ด้วย เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริม ..
 
     
 
วัดบุญเรืองป่าก่อดำ
สถานที่ท่องเที่ยวด้านการศึกษาศาสนนาและวัฒนธรรม ..
 
 
 
     
 
กลุ่มเย็บปักักร้อย มีสินค้าประเภทเครือ่งประดับ เสื้อผ้าถัก ทอจากมือ
กลุ่มเย็บปักักร้อย มีสินค้าประเภทเครือ่งประดับ เสื้อผ้าถัก ทอจากมือ ..
 
 

 
 
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ วรินทร [2015/11/18] ( 7 / 145 )
แจ้งไฟฟ้าไม่ดี สมพร [2014-11-12] ( 0 / 125 )
สอบถามตำแหน่งว่าง เฟริน [2014/06/17] ( 1 / 216 )
 


 
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 เบอร์โทรศัพท์ 053-666694
โทร : แฟกซ์ : E-mail : info@pkdcity.com
Copyright © 2013 pkdcity.com All rights reserved. [สำหรับผู้ดูแล]